VISITA PASTORALE – Preghiera – ITA/SLO

PREGHIERA

Padre celeste, sorgente inesauribile di salvezza,
che, nel Figlio tuo Gesù Cristo,
ci hai donato la grazia di una vita nuova,
invia lo Spirito Santo a vivificare
con la fede, la speranza, la carità
la Visita pastorale alla Chiesa di Trieste.

Padre celeste, fonte di misericordia,
fa’ che la Visita pastorale
accresca nella nostra Chiesa diocesana
la volontà di testimoniare il Vangelo di Gesù;
sostieni con la grazia del tuo amore
il Vescovo, i sacerdoti, i diaconi,
i religiosi, le religiose e tutti i fedeli laici.

Padre celeste, che ti prendi cura delle nostre anime,
fa’ che la Visita pastorale
ci aiuti ad essere capaci di una fede solida
a imitazione dei nostri Santi patroni;
fa’ che ci renda pieni di amore per la Chiesa tergestina,
coraggiosi nella difesa della vita e della famiglia,
pronti a servire i fratelli e le sorelle in povertà.

Padre celeste, che consoli i nostri cuori,
fa’ che la Visita pastorale,
sia protetta dal manto della Madonna,
Madre di Dio e Madre della Chiesa,
che accolse con un “Sì” la visita dell’Angelo
e corse premurosa a visitare la cugina Elisabetta:
sia Lei la stella che illumina
i passi presenti e futuri del tuo popolo a Trieste.

Giampaolo Crepaldi

 

MOLITEV

Nebeški Oče, neizčrpen odrešenjski vir.
V Jezusu Kristusu si nam
podaril milost novega življenja.
Prosimo te, pošlji Svetega Duha,
da nam poživi vero, upanje in ljubezen
v času Pastoralnega obiska v tržaški Cerkvi.

Nebeški Oče, studenec usmiljenja.
Prosimo te, da bi Pastoralni obisk
v naši tržaški Cerkvi,
pospešil željo po pričevanju
za Jezusov evangelij;
obenem pa podpiraj z milostjo tvoje ljubezni,
škofa, duhovnike, diakone, redovnike, redovnice
in vse verno božje ljudstvo.

Nebeški Oče, Ti skrbiš za naše duše.
Daj, da bi Pastoralni obisk
ob posnemanju naših svetih zavetnikov
pripomogel k trdni veri,
nas opogumil v obrambi vere in družine,
in nas pripravil služiti bratom
in sestram v pomankanju.

Nebeški Oče, tolažnik naših src.
Prosimo te, zaščiti Pastoralni obisk
s plaščem naše Gospe, Nebeške Matere in Matere Cerkve,
ki je s svojim DA sprejela angelov obisk
in pohitela k teti Elizabeti:
naj bo Ona-Marija tista zvezda, ki bo vodila
in razsvetljevala sedanje in bodoče korake
božjega ljudstva na Tržaškem

 

Giampaolo Crepaldi

Inserito in: Home | 21 marzo 2018

via Cavana, 16 - 34124 Trieste - tel. 040 318 5411 - e-mail diocesi@diocesi.trieste.it - c.f./p.iva 90034770322 - Cookie policy